เจดีย์เฉินก๊วก (Tran Quoc) ประเทศเวียดนาม

เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอยย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 6 ในสมัยของจักรพรรดิราชวงศ์ (544 – 548) ศาลเจ้าพุทธได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา … อ่านเพิ่มเติม…เจดีย์เฉินก๊วก (Tran Quoc) ประเทศเวียดนาม