สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

สีหนุวิลล์ มีคาสิโนและศูนย์การค้า สภาพพื้นที่มีการพัฒนาที่รวดเร็ว แต่ก็ยังคงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาพัก … อ่านเพิ่มเติม…สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)