ชายหาดโอเชอเตียล Ochheuteal beach

ชายหาดโอเชอเตียล เป็นที่รู้จักในนาม ชายหาดอูนตั๊ก ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 และตอนนี้กลายเป็นหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสีหนุวิลล์ … อ่านเพิ่มเติม…ชายหาดโอเชอเตียล Ochheuteal beach