อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reef)

เกาะคู่ของตุบบาตาฮา มีความลาดชันขนาดใหญ่และผนังแนวตั้งจับคู่กันด้วยความสูง 30 เมต … อ่านเพิ่มเติม…อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reef)