วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร

วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวัน เป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน … อ่านเพิ่มเติม…วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร