สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

สีหนุวิลล์ มีคาสิโนและศูนย์การค้า สภาพพื้นที่มีการพัฒนาที่รวดเร็ว แต่ก็ยังคงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาพัก … อ่านเพิ่มเติม…สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

ชายหาดโอเชอเตียล Ochheuteal beach

ชายหาดโอเชอเตียล เป็นที่รู้จักในนาม ชายหาดอูนตั๊ก ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 และตอนนี้กลายเป็นหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสีหนุวิลล์ … อ่านเพิ่มเติม…ชายหาดโอเชอเตียล Ochheuteal beach

ทะเลสาบโตนเลสาป Tonle Sap

ในอีกทางหนึ่งทะเลสาบโตนเลสาป ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสองในเสียมเรียบหลังจากนครวัด … อ่านเพิ่มเติม…ทะเลสาบโตนเลสาป Tonle Sap