วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร

วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร

วัดหลงซานหรือวัดเขามังกร เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวัน เป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน

วัดหลงซานมีประวัติว่าเคยเกิดความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจากการถูกทิ้งระเบิด แต่เจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ภายในตำหนักไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จเคยได้รับผลกระทบแต่ทำให้ชาวไต้หวันเกิดความเสื่อมใสศรัทธามากขึ้น และร่วมกันสร้างขึ้นมาได้สวยงามและยิ่งใหญ่มากขึ้น และปัจจุบันวัดหลงซานเป็นที่นิยมทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ

วัดหลงซาน

วัดหลงซานเป็นวัดที่มีเทพเจ้าองค์ อยู่มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับคนที่มาวัดหลงซานคือการมาขอคู่รักจากเทพเฒ่าจันทรา เพราะมีความเชื่อว่าเป็นผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก การนำด้ายแดงวนขวา3รอบที่กระถ่างธูปที่มีควันลอยฟุ้ง ด้ายแดงนี้จะไปผูกคนที่เป็นเนื้อคู่ให้มาเจอกัน